Za strokovno javnost

Na straneh za strokovno javnost boste našli:

  • Strokovno literaturo
  • Gradiva za bolnike z možnostjo naročanja
  • Vademekum, celotno informacijo o Lekovih zdravilih
  • Obvestila o novostih v Lekovi ponudbi
Želim se prijaviti
Strani z informacijami o zdravilih, ki se izdajajo samo na recept, so v skladu z veljavno zakonodajo namenjene samo strokovni javnosti, kot jo določa 3. člen Pravilnika o oglaševanju zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008): »Strokovna javnost so osebe, pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil«. V 22. členu in 43. členu Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 86/2008) je definirano, da so to zgolj zdravniki in farmacevti.